Zereen.nl | Jaarverslag 2020 / 2021. Stichting Zereen bij verlies en veerkracht.
16904
post-template-default,single,single-post,postid-16904,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,overlapping_content,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-16887

Jaarverslag 2020 / 2021. Stichting Zereen bij verlies en veerkracht.

Jaarverslag 2020 / 2021. Stichting Zereen bij verlies en veerkracht.

  1. Inleiding.

Eind 2020 hielden we 2 bijeenkomsten met het bestuur en medewerkers; we haalden problemen en verbetersuggesties op en keken daarna hoe we dat het beste kunnen aanpakken.

Covid-19 zat ons werk behoorlijk in de weg. Een enkele keer gaven we nog voorlichting op school,

maar de try-out workshop met de FNV voor OR-leden in de transportsector werd afgeblazen. We gebruikten de vrijgekomen tijd om onze diensten te verbeteren en om ons netwerk bij ministeries en aan de overheid gelieerde instituten uit te breiden.

  • Wat deden we zoal in 2020 /2021?
  • Voorlichting op scholen.

We namen onze voorlichting op scholen over rouw, verlies en veerkracht kritisch door en pasten dat op onderdelen aan, stemden dat beter af, waar nodig.

Met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Infra) gingen we in overleg hoe we het project over “0 verkeersdoden op de weg” landelijk het beste kunnen uitrollen. Door b.v. een landelijk platform op te zetten waar ervaringsdeskundigen voor de voorlichting op scholen zich kunnen aanmelden. Of een scholingstraject voor hen op te zetten, zodat ze beter zijn uitgerust om bij te dragen als ervaringsdeskundigen.

     We schreven voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een projectplan hierover.

We hebben andere organisaties – die ook actief zijn op het gebied van voorlichting op scholen over verkeersgedrag – betrokken om dat projectplan te onderschrijven. En dat is gelukt.

  • Omgaan met rouw en verlies op de werkvloer.

We brachten de OR-workshops over omgaan met rouw en verlies op het werk onder de aandacht bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en sector-instituten e.d.

We schreven politieke partijen in de Tweede Kamer hierover aan …. we schoven aan en deden mee aan onderzoek van Panteia naar de stand van zaken van verlies en rouw op de werkvloer en wensen van betrokken partijen en belangenbehartigers. We zijn uitgenodigd om te participeren in  daarbij betrokken commissies. We zijn pleitbezorger dat rouwverlof wordt opgenomen in een samenhangend pakket van verlies-ondersteunende maatregelen c.q. in collectieve arbeidsover-eenkomsten (C.A.O. ‘s) van diverse bedrijfssectoren.

  • Netwerken en lobbyen.

Het doel van onze inzet bij rouw, verlies en veerkracht op het werk is: een efficiënte benadering om rouw en verlies in preventieve zin bij overheidsinstanties en in wetgeving beter te verankeren, via contacten met ministeries, Stichting van de Arbeid en ZonMw, een onderzoeksinstituut voor de zorg- en gezondheidssector.  

  • Onze organisatie verbeteren.

Tenslotte hebben we aandacht besteed aan onze interne werkwijze; onderlinge samenwerking, taakverdeling, afspraken, Public Relation en communicatie, onze website, ons logo en standaard-brochure over Zereen.