Zereen.nl | Stichting Zereen bij verlies en veerkracht; onze missie en doelstelling.
16897
post-template-default,single,single-post,postid-16897,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,overlapping_content,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-16887

Stichting Zereen bij verlies en veerkracht; onze missie en doelstelling.

Stichting Zereen bij verlies en veerkracht; onze missie en doelstelling.

Stichting Zereen bij verlies en veerkracht; onze missie en doelstelling.

Breda, 30 december 2021.

De Missie.

We willen als Stichting Zereen bij verlies en veerkracht de samenleving inzicht geven in en ook bewust maken van wat verlies en rouw met mensen doet, zowel privé, op school als op het werk, door informatie te geven aan de overheid en haar instellingen, door voorlichting op scholen en workshops aan OR-leden. Als dat vroegtijdig en goed gebeurt voorkomt dat stress, helpt dat in ieder ’s persoonlijke leven en in onze samenleving als geheel.

De doelstelling.

In algemene zin willen we door middel van voorlichting op scholen en in workshops voor OR-leden voorkomen dat mensen met verschillende vormen van verlies en rouw, privé, op school of op het werk vastlopen in het omgaan met verlies. Door veerkracht bieden we perspectief in het omgaan met verlies en rouw en het proces van verweven ervan in het dagelijkse leven. Daarmee voorkomen we dat mensen in stresssituaties terecht komen.

Onze werkwijze en hoofdactiviteiten.

Wij werken uitsluitend op collectieve èn preventieve basis en onze inzet is niet-commercieel, maar wel laagdrempelig.

Om onze doelstelling te realiseren hebben we een viertal werkvelden:

– 1. We geven voorlichting op basisscholen, meestal naar aanleiding van een concreet voorval met dodelijke afloop en doen dat met een rouwtherapeute met de door ons zelf ontwikkelde Leskist.

– 2. We geven voorlichting op VO-scholen in het kader van rijksbeleid met het thema: “0 verkeersdoden op de weg”. Buro Halt informeert over wetjes en weetjes van ongewenst verkeersgedrag, een ervaringsdeskundige vertelt over een verkeerssituatie met fatale afloop, gevolgd door een interventie-oefening door onze rouw-therapeute. Kerndoel is om scholieren de negatieve effecten en gevolgen van hun verkeers- en groepsgedrag (door alcohol, drugs, lachgas, gsm gebruik zoals bellen en appen) te laten ervaren. Daardoor hen bewust te maken van ongewenste verkeers- en groeps-gedrag wat uiteindelijk moet leiden tot gedragsverandering in het verkeer.  

– 3. In het kader van verlies en rouw op de werkvloer geven we voorlichting in workshops aan OR-leden en daaraan gerelateerde zorg- en gezondheidsverleners zoals UWV- en bedrijfsartsen, HR-managers en bedrijfs-maatschappelijk werkers door hen bewust te maken van het verloop en de effecten van een rouwproces op de werkvloer. Op verzoek van bedrijven stellen we rouwprotocollen op.

– 4. Bijdragen aan het wegwerken van een hiaat in kennis op het gebied van verlies, rouw en verlieskunde op rijks- of provinciaal niveau daar waar strategie en beleid wordt ontwikkeld of gefaciliteerd, zoals Ministeries, Stichting van de Arbeid, Sociaal Economische Raad, UWV, Vakbonden, Provinciale overheid e.d. We willen ook in het kader van het Rouwmanifest, rouwverlof en /of het Preventie-akkoord onze bijdrage leveren op die onderdelen die verwant zijn aan onze missie en doelstellingen.

In principe zou elke Nederlander moeten beschikken over verlieskunde-kennis. Als die kennis via de weg van educatie kan worden overgebracht, komt dit ten goede aan de individuele veerkracht. We reiken tools aan om verliesgevoelens en verlies-gerelateerde stress te herkennen en er vroegtijdig wat aan te doen. Daarmee toont men veerkracht, op eigen kracht dan wel met hulp uit de eigen omgeving, van hulpverleners of rouw en verlies deskundigen. Naast het individuele belang, dient dat ook een maatschappelijk belang en daarmee worden onze doelstellingen gerealiseerd.

Onze strategie.

Inspireren en informeren om met rouwverlies om te gaan. Zereen biedt er handvatten voor door informatie, voorlichting en gesprekken in het onderwijs, op de werkplek en daar waar het er toe doet zoals beleidsmakers en belangen-behartigende organisaties. Dat doen we door mensen vertrouwd te maken met de thematiek, om het taboe op rouw te doorbreken, te signaleren, zelf of in samenwerking met andere partijen projecten te ontwikkelen en uit te voeren. Onze aanpak willen we blijven verbeteren en borgen door o.a.: te netwerken, te professionaliseren, ons aanbod op de vraag af te stemmen, te doen waar we goed in zijn en onze kennis, kunde en vaardigheden te verbeteren en met anderen te delen.  In de hoop dat we daarmee als individu of als samenleving beter zijn uitgerust om met verlies en rouw om te gaan en om erger te voorkomen.